Flere henter nyheder på nettet

TV-nyhederne er ved at blive udkonkurreret. Der er sket en markant stigning i brugen af internettet som primær nyhedskilde.

En amerikansk undersøgelse viser, at 40 procent af USAs befolkning i dag finder deres nyheder på nettet. I september 2007 var tallet kun 24 procent. Dermed har internettet overhalet aviserne.

Fjernsynet er dog stadig det mest populære nyhedsmedie. Især yngre mennesker under 30 år skifter aviserne ud med skærmlæsning og kun 59 procent i ungdomsgruppen foretrækker TV frem for nettet, men også her er der skred i vanerne og det er fjernsynet, der trækker det korte strå.

I 2007 ville 68 procent nemlig hellere se en TV-nyhedsudsendelse i fjernsynet end gå på nettet og taller falder tilsyneladende støt.. Det er både lokale, nationale og internationale nyheder, amerikanerne søger på nettet.

Undersøgelsen er gennemført af Pew Reseach Center for the People & Press i Washington og forskerne kan konstatere, at den økonomiske situation var det mest populære emne på nyhedsområdet i 2008.