Eksperimentet har inspireret

Historien om læringsstile på Center for arbejdsliv & læring - Lo-skolen i Helsingør

Det var tv-programmet "En skole i verdensklasse" der gjorde, at vi nu udbyder kurser i læringsstile for undervisere og for tillidsvalgte i fagbevægelsen. Læringsstile i undervisningen og på arbejdspladsen.

Det hele startede oktober 2008 da nogle af os så "En skole i verdensklasse". Vi blev inspirerede af historierne og tankerne bag læringsstilene. Vi så en direkte linje fra børnene på Gauerslund Skole til vores voksne kursister. Så vi måtte gøre noget!

For underviserne

Vi kontaktede læringsstilskonsulenten Svend Erik Schmidt fra Tv-programmet og inviterede ham til at komme og holde oplæg for undervisere i fagbevægelsen i starten af januar 2009. Han sagde ja tak til invitationen!

Og underviserne, der hørte hans oplæg, skrev:

"Samtlige deltagere på LO-Skolens Fagseminar for undervisere ... har oplevet konsulent i læringsstile Svend Erik Schmidt præsentere hvordan læringsstilene med fordel kan anvendes i forhold til deltagerne på fagbevægelsens grunduddannelser. Det var en aha-oplevelse, som vi alle sammen ser store muligheder i at anvende."

Det blev begyndelsen på et inspirerende og udbytterigt samarbejde mellem Svend Erik Schmidt /Center for innovativ læring og os.

Vi tilbyder nu 3 kurser for undervisere: Læringstil 1, Læringstil 2 og Undervisning med stil - læringstil 3.

Der er allerede 120 undervisere, der har deltaget i læringsstil 1, og 100 har deltaget i "Læringstil 2". I november i år har vi premiere på ugekurset Læringsstil 3 , der deltager fagbevægelsens undervisere og folkeskolelærere fra Langeland Kommune.

Underviserne er gået i gang med at anvende læringsstile i deres undervisning. Kursusdeltagerne tester deres egen læringsstil og underviseren eksperimenterer med at undervise til de fire læringskanaler høre, se, røre, gøre.

For de tillidsvalgte

I august i år var Svend Erik Schmidt på besøg for femte gang - denne gang var tilhørerne tillidsvalgte. Og reaktionen var overvældende. Han talte lige ind i de tillidsvalgtes oplevelser og erfaringer fra skole og uddannelse. Der var fokus på, at vi kunne anvende læringsstile på arbejdspladsen. Med læringsstile kan vi forbedre kommunikationen, informere mere målrettet, skabe bedre møder etc.

Så næste skud på stammen er kurset "Kommunikation med stil - læringsstile på arbejdspladsen", det holdes i 2010.