Resultatet - et år senere

Gauerslund Skole satte sig i foråret 2008 som mål at skabe pædagogiske resultater vedrørende faglighed og trivsel, der levede op til de højeste standarder, hvilket i vid udstrækning lykkedes via en samlet indsats fra lærere, skolepædagoger, ledere, forældre og elever.

Opfølgende tests i august-september 2009 viser, at det samlet set er lykkedes Gauerslund Skole at fastholde det meget høje niveau i læsning og matematik, såvel som den øgede trivsel, der blev målt i juni 2008.

Læs hele artiklen af Hans Henrik Knoop, Forskningsdirektør i Universe Research Lab og Lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Se linket herover.