TV

Brormand, Rikkepippih og Tigerlilly: Se alle årets nye navne her

Der er i Danmark nu 27720 fornavne, som er godkendt til brug, men hver måned kommer der mange nye til. Se alle de nye navne fra 2013 lige her

Yrsavickie, Manjabjørg, Klausbjerke, Pekko, Williahm, Noamynte, Brormand, Nectaria, Kiimberly, Djengis, Jezzie, Rikkepippih og Tigerlilly. Alle disse navne er i løbet af 2013 blevet godkendt som fornavne af statsforvaltningen og personregisterførerne, efter at nogen har ansøgt om enten at give navnet til deres barn eller selv at skifte navn til det. 

Det fortæller Ankestyrelsen, som har tilsendt tv2.dk listen over alle de nye godkendte fornavne fra januar 2013 til april 2013. Ankestyrelsen behandler klager over afslag på ansøgninger om navne, som i første instans bliver afvist, men hvor ansøgerne anker afgørelsen. Styrelsen har i perioden januar 2013 til april 2013 godkendt Kuki som pigefornavn og Lallu som drengefornavn, efter de i første omgang var blevet afvist. 

Se alle de nye godkendte navne i 2013 lige her.  

Line Rosengren Boysen, fuldmægtig i Ankestyrelsens familieretsafdeling, oplyser dog, at listen ikke er den helt endelige i alle tilfælde.

- Vi gør opmærksom på, at listerne, når de modtages i Ankestyrelsen, gennemgås for eventuelle fejl. Herunder f.eks. om navnet er korrekt indberettet, og om navnet allerede er godkendt og offentliggjort på vores hjemmeside. Det betyder, at de vedhæftede lister på nogle punkter er behæftet med fejl, og vi henviser jer til listen på vores hjemmeside, som er korrekt, siger Line Rosengren Boysen til tv2.dk.  

Se, om et navn er godkendt til brug i Danmark her

- Vi gør ligeledes opmærksom på, at indberettede bindestregsnavne ikke offentliggøres på vores hjemmeside som selvstændige navne, fortæller Line Rosengren Boysen. 

Bruges de nye navne?

Hvis man vil søge om navngivning eller navneændring, skal man sende en ansøgning til sit bopælssogn, hvor præsten eller kordegnen først tager stilling til, om ansøgningen skal behandles af sognet eller statsforvaltningen.

Umiddelbart er det altså folk, som har tænkt sig at benytte navnene til enten dem selv eller deres børn, som ansøger om at få lov til at benytte et nyt navn. Et barn skal i Danmark enten døbes eller navngives inden seks måneder, ellers kan forældrene straffes med bøde. Piger må ikke hedde drengenavne og omvendt. 

I 2006 blev navneloven på visse punkter liberaliseret, og i den forbindelse blev det vedtaget, at alle fornavne, som der var 25 eller flere af samme køn i Danmark, der havde på det pågældende tidspunkt, automatisk blev godkendt. Var der færre end 25, der hed et navn, skulle der altså en ny navngivning eller en ny navneændring til, før det igen optrådte på listen over godkendte navne. 

Der er dog 663 godkendte unisexnavne, som begge køn kan hedde. Derudover er der nu 12.692 godkendte drengenavne og 15.691 godkendte pigenavne i Danmark.