TV

Antallet af kræftramte vil stige voldsomt

I 2030 vil over 55.000 personer i Danmark hvert år få konstateret kræft. Det er en stigning på 62 procent.

I de kommende år vil flere og flere danskere få en kræftdiagnose. 

En fremskrivning fra databasen Nordcan, der samler statistik over kræftsygdomme i de nordiske lande, viser således, at omkring 56.000 danskere hvert år vil få en kræftdiagnose i år 2030. Til sammenligning fik omkring 34.500 danskere konstateret kræft i 2011, som er den seneste opgørelse, der er lavet i Nordcan.

Antallet af danske kræftpatienter vil altså stige med 62 procent i løbet af de kommende år.

Det stigende antal patienter er den absolut største udfordring, når det gælder den livstruende sygdom, fortæller forskningschef i Kræftens Bekæmpelse, Jørgen H. Olsen.

- Antallet stiger voldsomt. Det hænger sammen med, at vi bliver ældre og ældre, og hyppigheden af kræft stiger eksponentielt med alderen, siger han.

Det er dog ikke kun en længere levetid, der er skyld i den stigende kurve. Vores livsstil spiller også ind og har betydning for, hvor mange der ifølge fremskriften vil blive ramt af kræft i fremtiden.

- Fedme og manglende motion giver også årsag til visse kræftformer, ligesom rygning stadig er en afgørende faktor, siger Jørgen H. Olsen.

Flere patienter, men bedre bedhandling

Blandt mændene er den hyppigste kræftform prostatakræft, mens det for kvindernes vedkommende er brystkræft, der topper statistikken. For begge køn gælder det, at lungekræft indtager en andenplads. 

Selv om antallet af kræfttilfælde er støt stigende, er der optimisme at spore hos Jørgen H. Olsen. Fremtidens kræftbehandling vil være bedre rustet, så dødeligheden formentlig ikke vil stige tilsvarende drastisk, forudser han.

- Der er udviklet mere intelligente behandlingsmetoder, som udnytter, at kræftcellen for nogle sygdommes vedkommende har en svaghed i stofskiftet og gensammensætningen. Det betyder, at man med et særligt lægemiddel så at sige kan stikke en kæp i hjulet på kræftcellen og forhindre, at den vokser, forklarer han.

Derfor er håbet og forventningen, at man i fremtiden helt kan undgå kemo- og strålebehandling, som har store bivirkninger, fordi man forgifter alle kroppens celler for at få ram på kræften. Derudover er man ofte nødt til at stoppe en kemobehandling, selv om der er kræftvæv tilbage, fordi der er en øvre grænse for, hvor meget kroppen kan tåle.

- Det kræver meget forskning, og det går ikke så hurtigt, men det bliver uden tvivl fremtiden ikke at bruge kemo- og strålebehandling, siger Jørgen H. Olsen. 

Go' aften Danmark sætter i aften fokus på kræftfremkaldende fødevarer. Hvad er op og ned, og kan man overhovedet leve efter alle de regler, hvis man gerne vil prøve at undgå kræftfremkaldende stoffer i sine fødevarer? Du kan også deltage i afstemningen øverst til venstre, som du får svaret på i aften.