TV

Unges gæld: Det bruger de pengene på

Restaurantbesøg fylder mere end tandlægeregninger i de unges budget.

Danske unge stifter gæld i en tidlig alder. Hver femte under 30 år har en gæld på over 100.000 kroner, selv om de endnu ikke har købt en ejerbolig, viser en ny analyse fra bankernes interesseorganisation Finansrådet.

Hvad de unge bruger deres penge på, har forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen undersøgt.

- Huslejen er den største post på budgettet, og herefter kommer mad og drikke, siger hun.

På en tredjeplads kommer elektronik og signaler til selvsamme, det er altså udgifter som computer, smartphones og for eksempel datatrafik og taletid på mobilen.

- Hvis man estimerer, hvad unges forbrug på det – at kunne være i kontakt med omverdenen elektronisk og at have pc og smartphone til rådighed – koster, så er det lige over 1.000 kroner om måneden, siger hun.

Går mere ud – og mindre til tandlæge

Ann Lehmann Erichsen har også sammenlignet en studerendes forbrug men forbruget i en gennemsnitshusstand ud fra data fra Danmarks Statistik. I den sammenligning fylder elektronik mere hos en studerende end i en families privatøkonomi.

- De unge har måske mere brug for det, og omsætningshastigheden er også højere. Når man som ung har elektronik med sig rundt, bliver det behandlet hårdere og går hurtigere i stykker, siger hun.

I sammenligningen er der også andre poster, der stikker ud. For eksempel bruger studerende flere penge på at gå ud at spise.

- Hvis vi ser på de studerende, så er deres regning for eksempelvis restaurantbesøg og kantinemad næsten lige så stor, som den er for en gennemsnitlig husstand, som jo har et noget højere forbrug i alt, siger Ann Lehmann Erichsen.

Til gengæld bruger de unge markant færre penge på tandlægeregninger. Transporten er også oftere end mindre post på budgettet, fordi den for mange foregår på to hjul frem for fire, påpeger økonomen.