TV

Lektiefri hverdag: Sådan hjælper du dit barn med at lære

Fra dette års skolestart byder landets folkeskoler på længere skoledage og tid til at gruble over lektierne på skolen, men forældre spiller stadig en stor rolle for deres børns indlæring.

Den nye skolereform, der trådte i kraft ved årets skolestart, lægger op til, at skolerne skal lave lektiecafeer, hvor eleverne kan få hjælp til hjemmeopgaverne.

Selv om det kan betyde, at forældre ikke længere skal hjælpe deres børn med matematikopgaverne hjemme i stuen, er der stadig masser af mulighed for, at de kan påvirke, hvor meget deres børn får ud af skoletiden.

Det fortæller Adam Valeur Hansen, der har skrevet speciale om lektier og er forfatter til bogen ’Lektiehjælp og forældrestøtte’.

- Forældre skal være opmærksomme på, at de kan bidrage rigtig meget til et barns læring. Forskningen peger på, at hvis forældre formår at skabe en faglig dialog i hjemmet om skole og skolearbejde, så får børnene meget mere ud af undervisningen, siger han.

Snak er den bedste metode

Faktisk er det ikke lektiehjælpen, men i stedet samtaler om skoledagens gang, som børnene får mest ud af. Hvis metoden til et regnestykket ikke er faldet på plads i skolen, forvirrer det mere end det gavner, hvis forældrene tegner og fortæller.

- Meget af den traditionelle lektiehjælp, som forældrene har hjulpet med, har egentlig ikke bidraget til særlig meget læring. Forældrene støtter ofte på en forkert måde, og alle undersøgelser viser, at forældre ikke skal forklare metoder, siger Adam Valeur Hansen.

I stedet skal man tale om, hvordan dagen er gået. Hvad barnet har lavet, hvordan processen var, og hvilket produkt man kom frem til.

De færreste forældre har stor succes med det klassiske ”hvad har du lavet i skolen i dag”-spørgsmål, som sjældent fremkalder de mest interessante snakke. I stedet skal forældrene blive mere konkrete, mener Adam Valeur Hansen.

- Børn skal genkalde sig elementer fra skoledagen. Det kan være gennem billeder, der måske ligger på skolens intranet. Som forælder kan man også tage barnets kladdehæfte frem, orientere sig i skolens plan og sige til barnet, du har haft dansk med Trine i dag, hvor I arbejdede med det og det, vil du ikke fortælle mig, hvad du lavede, foreslår han.

Læs højt og hold fast

Når barnet begynder at fortælle, skal forældrene holde fast og skabe en dialog, for når barnet genfortæller oplevelserne fra skolen, er det med til at styrke indlæringen.

Hvis man som forælder gerne vil følge med i sit barns faglige standpunkter, kan man også opfordre til, at barnet hver dag læser højt derhjemme. Det kan også være med til at starte de faglige snakke.

- Det er en god indgang til at følge med, siger han.

Selv om skoledagene bliver længere, skal man som forældre ikke være bange for at ”forlænge” dem yderligere ved at snakke om skolen derhjemme.

- Det skal ikke være en form for byrde at gå i en faglig dialog med sit barn, det er et helt almindeligt dannelsesaspekt. Vi skal vænne børnene fra de er helt små til at det er en helt almindelig del af det at gå i skole, siger han.

Fakta om skolereformen

Regeringen - dengang med SF - Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative indgik sidste sommer aftale om en reform af den danske folkeskole. Trin et indføres nu, mens trin to træder i kraft efter næste folketingsvalg uden deltagelse af De Konservative.

Her følger hovedelementerne i den nye folkeskole:

Trin et: Fra august 2014

  • Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne.
  • Timetallet hæves, så en skoleuge udgør 30 timer i børnehaveklassen til og med 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse. Eleverne vil dog - hvis de fravælger lektiehjælp - kun skulle have en skoleuge på 28 timer i børnehaveklassen til og med 3. klasse, 30 timer i 4.-6. klasse og 33 timer i 7.-9. klasse. Det gælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg.
  • Ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen.
  • Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen.
  • Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende undervisning. I indskolingen vil pædagoger også kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver.
  • En række regelforenklinger, der skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. For eksempel lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af de fælles mål i de enkelte fag.
  • Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag, de underviser i.
  • Dette lovforslag skal sikre, at hovedelementerne i aftalen om "Et fagligt løft af folkeskolen" kan implementeres allerede fra skoleåret 2014/2015.

Trin to: Efter næste folketingsvalg

  • En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse.
  • Faglig fordybelse og obligatorisk lektiehjælp inden for skoletiden.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning