TV

Eksperter: Her er skilsmissens syv faldgruber

Du kan se 'Stop nu krigen, mor og far' på TV 2 PLAY.

I dokumentarserien ’Stop nu krigen, mor og far’ har tre skilsmissefamilier givet et indblik i, hvor galt et brud kan gå. Kampe i Statsforvaltningen, eskalerende konflikter og børn, der mistrives, er hverdagen for de tre splittede familier.

Som en del af programmet har de medvirkende deltaget i familieterapi hos psykologerne Peter Mortensen og Ruth Hansen, der står bag Dansk Familieterapeutisk Institut.

De to terapeuter har opstillet syv faldgruber, som skilsmissepar generelt ofte ender i.

1. Fastlåste opfattelser af konflikterne og af den anden part

Er man blevet skilt, har man tendens til at opfatte sin eks på en bestemt negativ måde, som man selv bliver ved med at bekræfte gennem kritik, angreb og negative forventninger.

Alternativet kræver mod, fordi det kan opleves som et tegn på svaghed, hvis man lægger sine våben og begynder at lytte. Det kræver mod at slippe sine faste forestillinger og give plads til et udvidet perspektiv, men det kræver også mod at åbne op for den andens opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen – også uden man nødvendigvis skal blive enige.

2. Fejlfinderi frem for selvrefleksion

Det er umiddelbart nemmere at finde den andens fejl, end det er at kigge indad og se, hvordan man selv bidrager til, at en situation bliver låst fast, eller en konflikt eskalerer.

Alternativet er, at man i stedet for at stirre sig blind på den andens fejl og mangler kigger indad og får øje på ens egne begrænsninger. Det kan for eksempel være, man har et temperament, der er med til at køre konflikter op.

3. Ansvar for børnenes mistrivsel

Det er ofte nemmere at få øje på, hvordan den andens svigt påvirker barnet, end det er at lægge mærke til stemningen mellem de to hjem – og hvordan man selv bidrager til den stemning.

Alternativet er at have fokus på, hvordan ens egne følelser og reaktioner påvirker børnene. Og at tage ansvar for, hvordan de følelser får lov til at fylde i både ens eget og børnenes liv.

4. Fælles aftaler bliver en kampzone

Hvis aftalerne bliver lavet i en fjendtlig stemning, hvor hver part kæmper for sin egen ret, bliver selve kampen vigtigere end aftalerne, og det går ud over børnene.

Alternativet er, at man skal have fokus på, hvordan man kan fremme dialogen og samarbejdet, frem for fokus på at få sin egen vilje gennemtrumfet.

5. Opgivenhed og afmagt får lov at fylde

Det sker, at forældre, der har været skilt i længere tid, helt opgiver at få kommunikationen til at blive bedre. De kan ikke forestille sig, hvordan tingene kan blive anderledes – og ofte tror de ikke på, at den anden part kan eller vil ændre på noget.

Alternativet er at bede om hjælp, når konflikten går i hårdknude og bliver fjendsk. Hav modet til at opdage, når dine forestillinger om den anden ikke længere er dækkende, og giv plads til, at der kan ske forandring.

6. Børnene begrænses i deres positive syn

Når børnene mærker mistillid, kritik eller ubehagelig nysgerrighed over for deres anden forælder, er det med til at præge den måde, de ser på mor eller far på.

Alternativet er at huske, at skilsmissen fandt sted mellem de voksne. Men selv om kærligheden måske stoppede her, betyder det ikke, at den ikke lever videre hos børnene. Giv dem plads og tilladelse til at føle, som de gør. Vis at du under dem at have et godt forhold til deres anden forælder.

7. Man forsøger at påvirke børnenes billede af den anden forælder

Når børnene kommer fra den ene forælder til den anden, fortæller de det, de ved, mor eller far kan holde ud at høre. Hvis de har haft det sjovt, og de ved, at mor bliver ked af at høre det, fortæller de det ikke.

Alternativet er, at man skelner mellem, hvad der er egne følelser, og hvad der er børnenes oplevelser. Tillad børnene at opleve og udtrykke det, de gør, og vær rummende over for dem. Det er ikke din opgave at give børnene et bestemt billede af din eks – lad dem få deres eget.

Du kan se 'Stop nu krigen, mor og far' på TV 2 PLAY her.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt TV 2 PLAY, kan du gratis oprette dig som bruger på www.tv2play.dk. Første måned er gratis.

Stop nu krigen, mor og far

TV 2 stiller endnu en gang skarpt på de skilsmissebørn, der bliver fanget i en krigszone mellem mor og far og undersøger, om der er en vej ud af en årelang og opslidende konflikt.

I tre dokumentarprogrammer følger TV 2 tre familier, hvis konflikt efter en skilsmisse er så eskalerende, at de risikerer, at myndighederne fjerner børnene. TV 2 tilknytter to af landets førende familieterapeuter i et sidste forsøg på forsoning.

Programmerne sendes 1., 8. og 15. oktober klokken 20.50 på TV 2 og på TV 2 Play.