TV

Er du også egnet som forælder i din nabokommune?

Hvis du får fjernet dit barn i én kommune, er det ikke sikkert, at du ville have fået det fjernet i en anden. Det kan ske, fordi der ikke er ensrettede krav til de undersøgelser, kommunerne laver, når de skal vurdere om en forælder er egnet til at have barn.

Simone Evald Petersen er ikke egnet som mor i alle landets kommuner.

Først fik hun at vide, at hun var uegnet som mor til sit første barn. Det skete i Tårnby Kommune i 2012. Da Simone Evald Petersen fik sit andet barn i 2013, var hun flyttet til København. Selvom Tårnby Kommune underretter Københavns Kommune om, at de mener, at barnet skal fjernes fra fødslen, stiller Københavns Kommune i stedet en sikkerhedsplan op, så Simone Evald Petersen får lov at beholde barnet.

Simone Evald Petersens advokat, Rasmus Hedegaard, har ført mange lignende sager. Når en borger beder om hjælp, spørger han, hvilken kommune borgeren bor i for at finde ud af, hvor store chancerne er for, at sagen kan lykkes med en indsats i hjemmet.

Bor borgeren i den 'forkerte' kommune, risikerer han at måtte sige følgende til forælderen:

- Den her kommune har ikke de rette redskaber. Det ser rigtig sort ud. Der er meget stor risiko for, at dit barn bliver tvangsfjernet, fortæller Rasmus Hedegaard og fortsætter:

- Det er meget uheldigt, for det kunne godt give mig en anledning til at sige, at du måske skulle overveje at flytte til en anden kommune, for jeg ved, at de i for eksempel Københavns Kommune kan lave sikkerhedsplaner, og det kan redde din situation, ‘ siger Rasmus Hedegaard.

Landsdækkende undersøgelse er nødvendig

Da Simone Evald Petersen boede i Tårnby Kommune, fik hun lavet en undersøgelse, der skulle vurdere hendes evne til at have et barn. Efter to uger var den ikke færdig, men de lavede alligevel en vurdering.

- Jeg var slet ikke forberedt på, at kommunen mente, at hun skulle tvangsfjernes, siger Simone Evald Petersen.

Simone Evald Petersens situation kunne ske, fordi der ikke er nogen minimumskrav for de undersøgelser, som kommunerne laver, når de overvejer tvangsfjernelse. En undersøgelse kan koste 15.000 kr. i én kommune og 110.000 kr. i en anden. Undersøgelserne kan derfor være vidt forskellige fra kommune til kommune.  

Ifølge Rasmus Heede er der behov for en landsdækkende undersøgelse, så vurderingen af forældrenes evner ikke sker på undersøgelser, der ikke er grundige nok.

- Hvis der bliver lavet et grundlag, der er for tyndt, risikerer vi at fjerne børn på et forkert grundlag og i situationer, hvor problemer sagtens ville kunne løses med en indsats i borgerens hjem. Og det er det, der er sket i Simones sag, forklarer Rasmus Hedegaard.

Socialminister: Vi indhenter erfaringer

Lige nu er socialminister Manu Sareen ved at indhente erfaringer på området fra både Danmark og udlandet for at kunne lave en generel praksis.

- Man kan gøre det, at man tager alle de gode erfaringer, der er og siger: ’Prøv at hør, det her er måden at gøre det på, ‘ siger han

Manu Sareen kan endnu ikke sige, om der bliver sat minimumsstandarder for undersøgelsen af forældres evne til at have barn.

- Det kommer an på de erfaringer, vi får. Det ville være fuldstændig åndssvagt af mig at sige, at der skal være minimumsstandarder, forstået på den måde, at den skal koste 50.000 kr., hvis nu de erfaringer, vi indhenter, siger noget helt andet. Så vi er nødsaget til at vente på erfaringerne og så se på, at det her er måden at gøre det på, siger han.