TV

Ny måling: Hver anden føler sig ramt af stress

Se 'Fældet af stress' på TV 2 PLAY nu

Hver anden dansker har følt sig stresset i løbet af det seneste år. Det viser en måling, som Megafon har lavet for TV 2.

Hvis du i løbet af det seneste år har følt dig stresset, er du langt fra alene.

50 procent erklærer sig i Megafon-målingen helt eller overvejende enige i, at de i løbet af det seneste år har følt sig stressede. I alt er 2.104 repræsentativt udvalgte danskere blevet spurgt. 

- Stress har været et stigende problem de seneste mange år, og det bekræfter det her jo virkelig. Det er et tegn på, at vores samfund er blevet alt for opgave-orienteret. Folk føler sig pressede af opgaverne, og så ender det med følelsen af stress, siger neuropsykolog Christian Gaden Jensen, der er tilknyttet Københavns Kommunes stressbehandling.

8 ud af 10 har symptomer på stress

Stress giver sig ofte til udtryk ved symptomer, der påvirker helbredet.

I TV 2s Megafon-undersøgelse er det 78 procent af respondenterne, der i løbet af den seneste måned har haft et eller flere af de 17 mest almindelige stresssymptomer, og 16 procent af danskerne har inden for det seneste år haft en sygedag på grund af stress. Danskerne føler sig ikke bare stressede. De er stressede.

- Symptomerne kan også stamme fra andre ting, men når folk bliver spurgt til symptomer i en undersøgelse om stress, så er det fordi, de opfatter det som symptomer på stress, og så er det tal altså meget højt, siger Bo Netterstrøm,  der har forsket i stress og er ejer af stressbehandlings-klinikken Kalmia.

En af dem, der er ramt af stress er sygeplejerske Mo Sieck fra Næstved, der er langtidssygemeldt. I TV 2-dokumentaren 'Fældet af stress' giver hun et ærligt indblik i sit liv og sin kamp for at blive fri af stress.

De mest udbredte stresssymptomer blandt deltagerne i Megafon-undersøgelsen er træthed, søvnproblemer, nedtrykthed eller tristhed, anspændthed eller irritabilitet samt manglende motivation eller interesse. Faktisk har 47 procent inden for den seneste måned lidt af træthed i særligt udtalt grad, mens 37 procent har haft søvnproblemer.

- Jeg hæfter mig ved, at næsten halvdelen af de adspurgte har søvnproblemer. Der er meget opmærksomhed på søvn i forbindelse med stress, for når man har en belastning som stress, er det vigtigt, at man sover godt. Men det paradoksale ved stress er, at det jo ofte giver sig til udslag i søvnproblemer, forklarer Jesper Kristiansen.

Forventningspres og jobbet er synderne

Årsagen til, at stress er blevet en del af vores liv, skyldes især forventningspres og vores job. 40 procent af danskerne genkender nemlig følelsen af, at forventningerne til en selv skaber et stort pres i forhold til de ressourcer, vi har, mens 22 procent også mener, at omgivelserne er med til at skabe forventningspresset.

- Det hænger sammen med den kultur, vi lever i og har fået opdyrket gennem mange år. Vi bliver hele tiden målt, vejet og talt på vores præstationer, og det er det, vi nu ser de negative effekter af, fortæller neuropsykolog Christian Gaden Jensen.

Arbejdspres er desuden også en vigtig faktor for den stigende følelse af stress. 35 procent føler sig nemlig pressede i forbindelse med jobbet, viser Megafon-målingen.

- Kravene i samfundet og på jobbet bliver større uden, at vi får flere ressourcer. Denne her måling er simpelthen et klokkeklart signal til politikerne om, at der skal gøres noget strukturelt. Vi skal kigge på sundhedsfremme og forebyggelse. Problemet er så stort, at det ikke længere er nok at kigge på det enkelte menneske, siger Christian Gaden Jensen.

Nedenfor kan du se resultaterne fra TV 2s Megafon-måling.

I klippet fra 'Fældet af stress' øverst i artiklen kan du få forklaringen på, hvad stress er.

TV 2-tema: De pressede danskere

  • I uge 10 og 11 sætter TV 2 fokus på pressede danskere
  • Det sker i programmerne ’Fældet af stress’ og 'Søvnløs', som bliver sendt henholdsvis 4. og 5. marts og 11. og 12. marts på TV 2 og TV 2 PLAY.
  • Det stigende pres - og dets årsager og konsekvenser - dokumenterer tv2.dk i en række artikler i hele perioden. Flere af artiklerne er baseret på en Megafon-måling blandt 2.104 repræsentativt udvalgte danskere, som har svaret på 15 spørgsmål om stress og søvn.

Fakta: Hvad er stress?

  • Kortvarig stress er helt almindeligt, når vi står over for større udfordringer på eksempelvis jobbet eller ved sport. Denne tilstand medfører en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, som skærper evnen til at yde. Kortvarig stress er ikke farligt.
  • Når kroppen derimod hele tiden er i beredskab, er der tale om langvarig stress - det vil sige uger eller måneder. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed og ulyst, som både påvirker vores fysiske- og psykiske helbred.
  • Ved langvarig stress får man for meget fedt og sukker i blodet, og det går ind og belaster systemet, der indbefatter hjertet, kredsløbet og reguleringen af blodsukkeret. Endelig kan langvarig stress give forhøjet blodtryk og svække immunforsvaret.
  • Kilde: Sundhedsstyrelsen