Tv

Nye talenter søges; nu kan du komme til pop-up casting i hele landet!

Find din indre popstjerne frem, for X Factor holder pop-up casting rundt omkring i hele landet.

Drømmer du om at blive sanger? Har du en helt fantastisk sangstemme, som hele Danmark burde høre? Kender du en ven, en kollega, et familiemedlem eller måske en højlydt nabo, som har, hvad der skal til for at vinde X Factor?

Så er det NU du har muligheden for at få testet sangtalentet, når X Factor holder pop-up casting rundt omkring i hele Danmark.

Sådan foregår en pop-up casting

X Factors pop-up casting er en uformel casting, hvor du blot skal komme, som du er. Du skal ikke synge foran dommertrioen fra TV, men du bliver mødt af X Factors flinke castere. Det er også foran casterne, du skal synge. Du skal som minimum synge ét vers og et omkvæd af en sang, som bliver filmet til intern brug. Hvis du imponerer casterne, har du chancen for at komme videre til auditions i efteråret, hvor du skal synge foran dommerne.

Ved at komme til at pop up casting får du altså en stor forlomme i køen, i forhold til, hvis du selv melder dig til X Factor og skal deltage i de officielle precastings i Aarhus eller København. Det er helt low-key og ufarligt at stille op til vores pop-up - og faktisk ret hyggeligt.

Hvor og hvornår?

X Factor pop-up castings bliver afholdt i følgende byer:

Holbæk - onsdag d. 19. maj. Adresse: Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk. Fra 13.00-18.00

Aalborg - fredag d. 28. maj. Adresse: Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4. 9000 Aalborg. Fra 13.00-19.00.

Herning - fredag d. 04. juni. Adresse: Bredgade 15 v. Skokjær, 7400 Herning. Fra 13.00-19.00

Sønderborg - fredag d. 11. juni. Adresse: Kastanie Allé 8, 6400 Sønderborg. Fra 13.00-19.00

Odense - torsdag d. 17. juni. Adresse: Arkaden Food Hall. Vestergade 68, 5000 Odense C. Fra 13.00-19.00

Har du spørgsmål?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her eller på tv2.dk, kan du sende en mail til xfactor@blu.dk

Herunder kan du læse betingelserne for at melde sig til precastingen

Ved min tilmelding til precast bekræfter jeg hermed nedenstående:

Jeg erklærer mig hermed indforstået med, at jeg medvirker i 'X Factor' på de betingelser, som er beskrevet ovenfor, og jeg erklærer samtidig, at vilkårene for min deltagelse er tilstrækkeligt forklaret.

VIGTIGT! Hvis du er under 18 år på dagen, hvor du deltager i precasting, kan du kun deltage i 'X Factor' 2022, hvis disse betingelser er accepteret af din forælder/værge.

'X Factor' 2021 - Betingelser for precast

  1. Jeg fylder 15 år senest den 1. januar 2022 og vil efter anmodning fremvise en kopi af min fødselsattest eller mit pas som bevis herfor.

  2. Jeg er bekendt med, at jeg ikke kan deltage i konkurrencen, hvis jeg allerede har en aftale med et pladeselskab, manager, booker, mv. om håndtering af mit musiske talent. 

  3. Jeg forstår, at formålet med 'X Factor' er udvælgelsen af en solist eller sanggruppe, og at 'X Factor' er en konkurrence, der indebærer musikalsk optræden foran et dommerpanel, og at denne optræden måske bliver optaget og udsendt på tv eller brugt i andre medier. Ved min accept af disse betingelser giver jeg hermed min tilladelse til, at Blu må optage mig og mit bidrag, redigere frit i og bruge dette på de betingelser for deltagelse, som er beskrevet her.

  4. Jeg indestår for, at jeg er dansk statsborger eller, at jeg har ret til at bo og arbejde i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne). Jeg er villig til at dokumentere min ret til at bo og arbejde i Danmark, hvis Blu anmoder mig herom. Jeg er forpligtet til øjeblikkeligt at meddele producenten, hvis der sker ændringer i min ret til at bo og arbejde i Danmark.

  5. Jeg er bekendt med, at jeg kan blive bedt om at rejse udenfor Danmark som en del af min deltagelse i programserien, og jeg indestår derfor for, at jeg har et gyldigt pas, og at jeg har mulighed for at rejse indenfor EU eller andre steder i verden, herunder USA. Jeg vil orientere Blu, hvis jeg er, eller bliver bekendt med faktorer, som kan forhindre mig i at rejse uden for Danmark. Jeg accepterer tillige, at Blu har ret til at lade mig udgå af konkurrencen, hvis jeg ikke har mulighed for at rejse uden for Danmark, eller hvis jeg i øvrigt afgiver urigtige oplysninger vedrørende ovenstående.

  6. Konkurrencen har et intensivt forløb, og jeg mener, at jeg er ved godt helbred og både fysisk og psykisk kan klare at deltage i konkurrencen.

  7. Jeg forstår og erklærer mig indforstået med, at hvis jeg går videre i konkurrencen, og jeg ønsker at fortsætte, vil jeg blive bedt om at udfylde, underskrive og godkende flere kontrakter vedrørende min videre medvirken.

  8. Jeg giver mit samtykke til, at Blu filmer mig til pre-cast og ved alle produktionsrelaterede arrangementer til brug i forbindelse med produktionen og videreudnyttelsen af 'X Factor'. Ved at tiltræde disse betingelser overdrager jeg hermed samtlige rettigheder af hvilken som helst art forbundet med min medvirken i 'X Factor' eller optagelser foretaget i forbindelse med 'X Factor' til Blu, sådan at Blu vil være berettiget til at benytte og videreudnytte og give andre – herunder, men ikke begrænset til, TV 2 og Blus øvrige samarbejdspartnere – tilladelse til at benytte og videreudnytte mit bidrag på alle måder og i alle medier, herunder i eventuelle spin-off-programmer. Jeg anerkender også Blus ret til at bruge mit navn og billede i foromtale og pressemateriale.

  9. Jeg erklærer mig indforstået med, at programmet og alle optagelser, hvori jeg indgår, må blive redigeret, bearbejdet, synkroniseret, udsendt og genudsendt et ubegrænset antal gange i alle medier og uden tidsbegrænsning eller geografisk begrænsning.

  10. Jeg anerkender, at Blu ikke er forpligtet til at optage mit bidrag til 'X Factor' eller inkludere mig i udsendelsen af 'X Factor'.

  11. Jeg anerkender, at 'X Factor' er en sangkonkurrence, og at min medvirken i 'X Factor' ikke udgør en professionel optræden og ikke berettiger mig til honorar, løn eller anden form for kompensation.

  12. Blu og TV 2 kan ikke drages til ansvar for noget tab eller skade på min person eller ejendom som følge af eller indtruffet under eller i forbindelse med min deltagelse i 'X Factor', medmindre Blu har udvist forsømmelighed.

  13. Blu må frit overdrage rettighederne og forpligtelserne ifølge disse betingelser til TV 2 og andre.

  14. Jeg accepterer, at Blu og/eller TV 2 må kontakte mig i forbindelse med eventuel deltagelse i fremtidige sæsoner og/eller lignende programmer.