Operation X - Clairvoyance test

Operation X er blevet udfordret af de clairvoyante til en ny test af deres evner, og vi tager gerne i mod udfordringen.

I to programmer, sendt den 26. maj og den 2. juni 2008, undersøgte Operation X de clairvoyante mediers arbejdsmetoder. Vi skabte to fiktive afdøde personer, og tog til i alt 18 seancer, med clairvoyante medier, som annoncerede med - og tog sig betalt for - at kommunikere med de døde. Samtlige af de clairvoyante medier vi besøgte sagde, at de var i kontakt med de fiktive afdøde personer vi havde opfundet til lejligheden. Dette kunne tyde på, at de enten havde søgt oplysninger på Internettet på forhånd, eller at de benyttede sig af en teknik der hedder coldreading. Teknikken bruges til at hente oplysningerne fra klienten via spørgsmål, frem for at få svarene fra den åndelige verden.

Efterfølgende er vi blevet kontaktet af mange der mener, at det er et fastslået faktum, at der går ånder rundt i blandt os, og at clairvoyante medier rent faktisk KAN kommunikere med disse ånder. En del har ment, at det er de "forkerte" clairvoyante vi har besøgt, og at der findes andre, der virkelig besidder disse evner. Mange mener også, at metoden til at teste de clairvoyante, ved at bruge fiktive ånder, var forkert. De påstår, at hvis vi bruger rigtige personer med rigtige afdøde, så vil vi få bevis for, at de clairvoyante kan kommunikere med de afdøde. En del clairvoyante har ligefrem udfordret os til at lave en test på denne måde. Og vi tager gerne imod udfordringen.

Derfor inviterer vi alle clairvoyante, som mener de kan bevise, at de kan kommunikere med de afdøde til en test. Testen kommer til at foregå på følgende måde:

  • For at udelukke alle muligheder for hot- eller coldreading, fjerner vi alle de ydre faktorer, som en clairvoyant eventuelt kan bruge til at skaffe sig informationer om klienten. Det vil sige, at den clairvoyante ikke får noget at vide om den person de skal lave en sitting med. Testpersoner skal ikke svare på spørgsmål i løbet af seancen. Den clairvoyante skal ikke kunne se testpersonen under seancen.
  • For at bevise, at der er kontakt til en afdød, skal den clairvoyante besvare tre konkrete spørgsmål. Hvad var den afdødes fulde navn? Hvilken relation havde den afdøde til testpersonen? Hvad var dødsårsagen?
  • Testpersonen fortæller inden seancen, til et kamera, hvilke afdøde relationer han eller hun har. For at kunne kontrollere rigtigheden af den clairvoyantes udsagn, er vi kun interesseret i kontakt med afdøde som testpersonen har kendt og kan huske (dette udelukker altså forhistoriske slægtninge og åndelige vejledere).
  • For at udelukke forudgående kontakt mellem testpersonen og den clairvoyante, vil Operation X stå for udvælgelsen af testperson på selve dagen for eksperimentet.
  • Operation X vil skaffe fornøden dokumentation for at testpersonen har en virkelig afdød. Dette vil ske i form af dokumentation for den afdødes navn, relation til testpersonen og dødsårsagen.
  • Kun clairvoyante, som kan dokumentere, at de på forhånd arbejder med clairvoyant afdødekontakt kan deltage i testen.
  • Testen vil blive optaget og vist på TV 2 i programmet Operation X - lige meget hvad udfaldet af testen bliver.

Baggrunden for kriterierne i testen er, at mange clairvoyante netop opgiver navne, relationer og dødsårsager, som oplysninger der skal overbevise deres klienter om, at de har kontakt til afdøde. Derfor må det være et rimeligt krav at stille disse succeskriterier op i en kontrolleret test. Samtidig er det så konkrete og faktuelle oplysninger, at de ikke skal udsættes for fortolkninger.

Clairvoyante der ønsker at dokumentere deres evner kan kontakte redaktionen på mail adressen: x@tv2.dk.

Husk at skrive kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen

Kasper Vilsmark, Redaktionschef Operation X