Nye regler presser piloter

Pressede piloter flyver 12 timer, 5 dage i træk

Vi passagerer skal gennem flere og flere sikkerhedstjek for at komme om bord på et fly. Men for de der sidder allerforrest i flyet, går sikkerheden i den anden retning. Nye regler presser nemlig piloterne til at flyve 12 timer om dagen, fem dage i træk. Så hvor sikker kan du egentlig føle dig, når du går ombord på et fly? Langt fra så sikker som tidligere, lyder det fra piloter og eksperter.

Som reglerne er i dag, må piloter højst flyve 45 timer om ugen, når de nye regler træder i kraft næste år, må piloterne flyve 60 timer om ugen. "Man spiller hasard med flysikkerheden", mener Mogens Holgaard, formand for den danske pilotforening DALPA. Han bakkes op af nogen af verdens førende eksperter i søvnforskning, der allerede i 2003 advarede kraftigt mod at indføre reglerne.

I England er man tilsyneladende mere lydhør overfor videnskaben. De engelske luftfartsmyndigheder har nemlig besluttet at beholde deres nuværende stramme lovgivning. Også den engelske pilotforening er overrasket over at Danmark ikke lytter til eksperterne. "Danmark går på kompromis med flysikkerheden", lyder meldingen.

Også piloterne selv frygter for at de nye regler kan få fatale konsekvenser. Allerede i dag er piloterne så pressede at der sker fejl og hvis man presser dem yderligere vil der ske alvorlige uheld, fortæller Lars Helmø, der er pilot hos et af Skandinaviens største flyselskaber. Og Lars Helmø bakkes op af undersøgelser der viser, at 70 procent af de alvorlige flyulykker der sker i dag, skyldes menneskelige fejl hvor træthed kan være en afgørende faktor.

I Danmark er det Statens Luftfartsvæsen, der har det overordnede ansvar for flysikkerheden. De har ikke ønsket at gå i dialog med eksperterne og piloterne. En høring af de nye regler er på vej, men kilder fortæller Basta, at Statens Luftfartsvæsen allerede har meddelt flyselskaberne, at de nye regler træder i kraft til sommer.

Men det er ikke kun søvnige piloter man vil sætte bag styrepinden i fremtiden. Syge piloter kan blive resultatet af Statens Luftfartsvæsens beslutning om at slække på piloternes halvårlige helbredsundersøgelse.

Fremover skal piloter mellem 40 og 60 år nemlig kun tjekkes en gang om året. Og det er bekymrende mener både en af Danmarks førende eksperter indenfor flyvemedicin, Knud Jessen og formanden for den danske pilotforening, DALPA.

Et sådan slæk på sikkerheden var aldrig gået i USA. USA er det land i verden med flest piloter og samtidig det land i verden, der har de strammeste regler når det drejer sig om sundhedstjek af piloter, og de kunne ikke drømme om at lade deres piloter mellem 40 og 60 år gå i et helt år uden et helbredstjek. Det fortæller en talsperson fra de amerikanske luftfartsmyndigheder i aften til Basta.

Samtidig lader Statens luftfartsvæsen nu almindelige praktiserende læger udføre helbredsundersøgelserne af piloterne. Det forringer kvaliteten og øger risikoen for at piloterne slipper igennem undersøgelserne med lidelser, der kan betyde, at de ikke bør sætter sig bag styrepinden, mener Knud Jessen der er afdelingslæge på Flyvemedicinsk Klinik.

Og det er ikke det eneste der får alarmklokkerne til at ringe hos eksperterne. En af de praktiserende læger, der har tilføjet flyvelæge på visitkortet er Susanne Josephsen. Hun driver to klinikker på Sjælland, hvor hun udfører de helårlige undersøgelser af piloter. Samtidig er hun ansat i Statens Luftfartsvæsen til at godkende flyvelægernes undersøgelser. Altså de undersøgelser som hun selv laver på sine klinikker.

Basta præsenterer Statens Luftfartsvæsen for kritikken.