Usynlighedsmaskine

Det skal du bruge: Pyrex-glas i forskellige størrelser og rapsolie.

TESTOTEKET

Testoteket er en samling skøre, opfindsomme, sjove og lærerige aktiviteter til undervisningsbrug.

Testoteket forklarer på en pædagogisk og simpel måde, hvordan man gør naturvidenskaben relevant og konkret for børn og unge i alle aldre.

Testoteket bestræber sig på at inspirere til sjove og gode oplevelser med naturvidenskab, og samtidig sikre at aktiviteterne er fagligt gennemarbejdet, så de kan indgå i undervisnings-sammenhænge.

Testoteket hører under Astra, det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed.

Sådan gør du:

For at lave forsøget skal du bruge nogle specielle glas kaldet Pyrex glas. Grunden til, at det skal være Pyrex-glas, er, at lys bevæger sig med samme hastighed gennem Pyrex-glas og rapsolie.

Du skal bruge ét stort Pyrex glas som beholder og et mindre reagensglas eller lignende til at putte ned i beholderen. Fyld det store glas op med rapsolie og put reagensglasset ned i. Man kan nu se, hvordan luften inde i reagensglasset gør, at reagensglasset er synligt. Hvis man fylder rapsolie i reagensglasset, bliver glasset nu usynligt. Det er næsten magi!

Hvorfor sker det?

Når lys bevæger sig igennem materialer, skifter lyset retning, hvis materialerne har forskellige udbredelseshastigheder for lysbølgerne. Det kaldes også for brydningsindeks. Brydningsindekset er altså det, der gør, at man kan se materialer som ellers er gennemsigtige, fordi lys brydes i materialet.

Hvis man har to materialer med samme brydningsindeks, kan man derfor gøre, at lys ikke bryder i materialet og bliver usynligt.

Tip til indkøb:

Du kan også lave din egen usynlighedsvæske. Alt du skal bruge er sukker, vand og tålmodighed. Sukkervand kan nemlig ramme samme brydningsindeks som Pyrex-glassene ved den helt korrekte koncentration. Start med en smule sukker opløst i vandet og tilsæt løbende mere, indtil du rammer den helt rigtige koncentration.

Du kan lære mere om brydningsindeks og finde mange flere hjemmeforsøg på testoteket.dk.