Hjertegalla

Information vedrørende lotterier til Hjertegalla 2021

Information vedrørende lotterier til Hjertegalla 2021.

SMS og telefonlodtrækning

I forbindelse med afholdelse af Hjertegalla på TV2 Charlie kan du deltage i telefon/SMS lotterier om en række præmier. Præmierne i de udbudte lotterier kan ikke ombyttes til kontanter. Alle præmier og værdien af præmierne kan ses på www.hjertegalla.dk/lotteri

Der kan deltages i lotterierne fra den 07. marts – den 13. marts 2021. Det koster 150 kr. plus almindelig SMS-takst at deltage, dog bliver prisen for at deltage i det ene af lotterierne 200 kr. plus almindelig SMS-takst.

For at deltage i lotterierne skal du være fyldt 18 år. Ved deltagelse fraskrives 14 dages fortrydelsesret.

Begrænsning:

Du kan maksimalt benytte indholdstakserede SMS-tjenester for beløb op til 2.500 kr. pr. måned, 1.500 kr. pr. uge og 750 pr. døgn.

Deltager du i en lodtrækning ved opringning til et 90-nummer, kan du kun ringe én gang pr. døgn pr. 90-nummer.

Lodtrækningen finder sted under afholdelsen af Hjertegalla, lørdag den 13. marts 2021. Lodtrækningen foretages af Link Mobility A/S.

Vinderne får direkte besked og ligger Hjerteforeningens hjemmeside: www.hjertegalla.dk/lotteri senest den 22. marts 2020.

Gevinsterne udleveres hos Hjerteforeningen senest den 13. oktober 2021. Biler kan afhentes hos forhandler efter nærmere aftale med Hjerteforeningen.

Gevinstafgiften betales af Støttekomiteen til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden.

Revideret regnskab for lotterierne vil være offentligt tilgængeligt på Hjerteforeningens hjemmeside: www.hjerteforeningen.dk senest 6 måneder efter Hjertegallas afholdelse.

Tilladelse til ovenstående lotterier er udstedt af Spillemyndigheden den 1. februar 2021. j.nr. 21-27205. Spilleperioden er 07. marts – 13. marts 2021.

Alle lotterier udbydes af Støttekomiteen til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden. Adresse: C/O Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3., 1120 København K.

Ansatte ved Link Mobilitiy A/S, TV2 og Hjerteforeningen og deres respektive husstande må ikke deltage i lodtrækningen.

Overskuddet fra lotterierne går til Hjerteforeningens og Børnehjertefondens arbejde med forskning og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme samt til støtte til patienter og pårørende, som har hjerte-kar-sygdomme.

Lotterivilkår fra Clever

Er du den heldige vinder af en plugin-hybrid fra Kia ved Hjertegalla på TV2 Charlie lørdag den 13. marts 2021, vinder du sammen med bilen ét års gratis ubegrænset opladning hjemme og ude på Clevers ladenetværk samt installation af en ladeboks fra Clever på din privatadresse (DK).

Derudover gælder Clever A/S’ (”Clever”) salgs- og leverancevilkår (med undtagelse af § 10 om priser og betaling), som bl.a. regulerer:

 • Levering
 • Installation af ladeudstyr
 • Mobilitetsgaranti
 • Brug af ladeudstyr og opladningsløsninger
 • Tekniske ændringer og forstyrrelser
 • Misligholdelse
 • Reklamation
 • Ansvar
 • Ændringsadgang

1. Præmien

Clever sponsorerer den del af præmien, der vedrører Clevers produkter.

Er du den heldige vinder af en plugin-hybrid fra Kia ved Hjertegalla vinder du samtidig:

 • Ét års gratis ubegrænset opladning af plugin-hybriden fra Kia hjemme og ude på Clevers ladenetværk. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.
 • Lån af ladeboks fra Clever, der installeres på din privatadresse (DK) og nedtages efter udløb af præmieperioden.o Du skal dog selv sørge for bygningsreparationer som fx maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning og nedtagning af installationer.

Ubegrænset opladning gælder i forhold til almindelig kørsel, dvs. egen sædvanlig privatkørsel eller sædvanlig understøttelse af egen erhvervsvirksomhed, hvor transport ikke er det primære formål. Det betyder, at ubegrænset opladning ikke kan benyttes til:

 • erhvervsmæssig vare- eller persontransport.
 • erhvervsmæssig brug i øvrigt, hvor kørsel er en primær del af den erhvervsmæssige brug, fx køreskole, biludlejning og udbringning af mad og varer.
 • et andet eldrevet køretøj end den plugin-hybrid fra Kia, som abonnementet er vundet sammen med.

Hvis du ikke ønsker – eller ikke har mulighed for at få en ladeboks fra Clever installeret på din private bopæl, fx fordi du bor i lejlighed – kan du ombytte præmien til et Clever Unlimited Network-abonnement. Her får du 1 års gratis ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk. Ombytning til Clever Unlimited Network berettiger ikke til udbetaling af en eventuel prisdifference.

Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller til andre produkter og følger ikke bilen ved ejerskifte. Præmien gælder kun til privat brug.

Øvrige betingelser

 • Clever har ejendomsretten til den installerede ladeboks og Clevers øvrige udstyr, herunder bimåler. Du kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) Clevers udstyr og må ikke foretage indgreb i disse eller bryde plomberingen. Ladeboksen og andet udstyr kan være brugt. Installation foretages af Clever eller en af dennes samarbejdspartnere, hvor ladeboksen og andet udstyr leveres i forbindelse med installationen.
 • Følgende skal være opfyldt, for at Clever kan installere ladeboksen:
  • Accept af, at der kan laves et hul i mur/bygningselement for at trække kablet til tilslutning af ladeboksen.
  • Den eksisterende elinstallation har virksom jordelektrode.
  • Den eksisterende elinstallation har den nødvendige effekt til rådighed for at kunne levere forsyning til ladeboksen.
  • Nødvendige og relevante tilladelser er indhentet på forhånd, herunder fra ejer eller administrator af ejendommen.
  • Accept af, at der vil forekomme en kort strømafbrydelse ved opsætning af ladeboksen.
 • Clever gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at sikre, at der er tilstrækkelig strøm i ejendommen, når du oplader bilen via ladeboksen.
 • Hvis du ønsker en anden placering af ladeboksen, end den som Clever foreslår, vil Clever imødekomme dette, såfremt det er muligt og mod betaling af de udgifter, der er forbundet hermed. Hvis du ønsker en udvidet tilslutning med andre elementer end indeholdt i en installation uden ekstra ydelser, etablerer Clever dette mod ekstra betaling.

2. Persondata

Clever modtager oplysninger om dig fra Hjertegalla med henblik på at kunne levere præmien til dig og behandler oplysningerne med dette formål. Clevers grundlag for at behandle oplysningerne om dig er, at det er nødvendigt for at kunne levere præmien til dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Du kan læse mere om Clevers behandling af personoplysninger og dine rettigheder i Clevers persondatapolitik her.

Beskrivelse af lotterierne i forbindelse med Hjertegalla - Sådan deltager du:

Send KIA til 1414 eller ring 90 56 50 01 så deltager du i konkurrencen om en Ceed 1.0 T-GDI 120 HK (Active), vejledende udsalgspris kr. 199.999 inkl. levering. Det koster 150 kr. plus alm. trafiktakst.

Send AUTO til 1414 eller ring 90 56 50 02 så deltager du i konkurrencen om en Kia Ceed SW 1.0 T-GDI 100 HK (Active), Vejledende udsalgspris kr. 214.999 inkl. levering. Det koster 150 kr. plus alm. trafiktakst.

Send BIL til 1414 eller ring 90 56 50 03 så deltager du i konkurrencen om en Kia XCeed 1.0 T-GDI 120 HK (Active), Vejledende udsalgspris kr. 244.999 kr. inkl. levering. Det koster 150 kr. plus alm. trafiktakst.

Send VIND til 1414 eller ring 90 56 50 04 så deltager du i konkurrencen om en Kia XCeed Plug-in Hybrid (Upgrade m. Plus pakke), Vejledende udsalgspris kr. 337.080 inkl. levering. Det koster 200 kr. plus alm. trafiktakst.

VINDERE

Lotteri og nummer:

KIA +45 22 87 48 74

AUTO +45 61 71 54 59

BIL +45 51 99 44 12

VIND +45 93 85 75 01