Her er ambassadørerne til Knæk Cancer 2017

Cecilie Frøkjær og Mikkel Beha Erichsen er igen ambassadører i en uge, der handler om oplysning, indsamling og håb.

Knæk Cancer er en folkesag, og TV 2 og Kræftens Bekæmpelse står i uge 43 i spidsen for den årlige Knæk Cancer-uge, der sætter fokus på oplysning og på indsamling af penge til kræftforskning, patientstøtte og forebyggelse.

Samtidig er håb et nøgleord for Knæk Cancer – et ord, som også dækker over, at der gennem de senere år er sket betydelige fremskridt i behandlingen af kræft og i overlevelsen efter en kræftsygdom.

Om kræft i Danmark

  • Kræft er den hyppigste dødsårsag blandt danskerne.
  • Hver tredje dansker får kræft, før de fylder 75 år.
  • Kræft opstår, fordi celler i kroppen begynder at vokse ude af kontrol.
  • Hvert år får godt 35.000 danskere kræft – det er 97 om dagen.
  • 15.400 danskere dør af kræft om året – det er 42 om dagen.
  • Ca. 267.500 danskere lever med en kræftdiagnose.
  • Der findes mere end 200 forskellige kræftformer.
  • Forskning leder hele tiden til nye fremskridt og nye måder at behandle kræft på. Det betyder, at flere overlever kræft eller lever længere med sygdommen.

"Bidrager til åbenhed om sygdommen"

To TV 2-værter – Cecilie Frøkjær og Mikkel Beha Erichsen –  har sagt ja til at være ambassadører for årets Knæk Cancer-kampagne. Det er fjerde år i træk, at Cecilie Frøkjær er Knæk Cancer-ambassadør.

- Stort set alle danskere er berørt af kræft på den ene eller anden måde. Og jeg er glad for igen i år at være en del af Knæk Cancer og det store fællesskab, som bidrager til at skabe åbenhed om sygdommen og sorgen og sætter fokus på håbet og viljen til at forebygge, hele og helbrede, siger Cecilie Frøkjær.

Også Mikkel Beha Erichsen er Knæk Cancer-ambassadør for fjerde gang, og han siger:

- Det er måske underligt at bruge ordet højdepunkt, når man samtidig taler om cancer. Men for mig er Knæk Cancer et højdepunkt, fordi det jo lige så meget handler om livet. I Knæk Cancer-ugen er det, som om vi danskere rykker lidt tættere sammen, og det er i den slags fællesskaber, at livet for alvor giver mening.

Kæmpe stort engagement hos danskerne

For TV 2 er Knæk Cancer en højt prioriteret og samfundsvigtig begivenhed, og Knæk Cancer-ugen er ligeledes en af årets mest bevægende. TV 2s kanalchef, Lotte Lindegaard, glæder sig over, at de indsamlede midler har givet kræftforskningen og patientstøtten et tydeligt løft.

- I Knæk Cancer-ugen vil vi vise indslag om en del af den forskning, som er sat i gang for Knæk Cancer-pengene, og som løbende viser positive resultater, siger Lotte Lindegaard og fortsætter:

- Vi lægger desuden stor vægt på at fortælle om det kæmpe store engagement, vi møder hos de mange danskere, der har gjort Knæk Cancer til en folkesag og står sammen for at indsamle penge. Det folkelige engagement gør en forskel for alle, der har kræften tæt inde på livet.

Forskning, som ellers ikke ville være sat i gang

Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen, siger, at de indsamlede penge i år blandt andet vil gå til at etablere tre nationale senfølgeenheder. I samarbejde med læger i hele landet skal senfølgeenhederne indsamle viden og udvikle nye metoder, og så skal enhederne sikre, at forskningsresultaterne hurtigere bliver implementeret til gavn for de mange patienter, som døjer med senfølger.

De indsamlede penge skal også bruges til forskningsprojekter, der kan sikre, at patienterne får stillet deres kræftdiagnose tidligere og uden at skulle udsættes for unødvendige undersøgelser.

Leif Vestergaard Pedersen siger, at Knæk Cancer i de senere år har rykket markant på kræftindsatsen i Danmark, og på Knækcancer.tv2.dk kan man studere de 219 projekter, der har fået penge siden 2012.

- Der sker virkelig store fremskridt i disse år for dansk kræftbehandling, for eksempel inden for immunterapi. Jeg håber, at danskerne fortsætter med at være med til at hjælpe kræftpatienter og deres pårørende og med at bekæmpe kræft. Hver eneste krone tæller, for pengene er med til at sikre vigtig forskning - forskning, som ellers ikke ville være sat i gang, siger Leif Vestergaard Pedersen, der også glæder sig over, at Knæk Cancer fortsat er en folkesag.

- Knæk Cancer rammer noget, som vedkommer os alle, uanset om man har eller har haft kræft tæt inde på livet eller ej. Knæk Cancer er med til at skabe håb. Det glæder mig på alle kræftramtes vegne, siger han.

Knæk Cancer lever både på tv og via aktiviteter i hele landet, og herudover følges Knæk Cancer stærkt på sociale medier som Facebook, hvor eventen har knap 325.000 følgere.