Test dig selv: Kan du få succes som iværksætter?

Det kræver nogle særlige karaktertræk, hvis man skal have gode chancer som iværksætter. Test dig selv af i personlighedstesten fra 'Vejen til Seier'.

Hvis du går med en iværksætter i maven og brænder efter at starte din egen virksomhed, skal du måske lige kigge indad først.

TAG TESTEN HER

En tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende vil nemlig med stor sandsynlighed indebære en lang række risici, hårdt arbejde og afsavn. Og det kræver nogle særlige egenskaber.

- Der er visse personlighedstræk, som generelt er en fordel, når du vil gennemføre et iværksætterprojekt. Ifølge forskningen står du stærkere, hvis du har en bestemt kombination af karaktertræk, som tilsammen udgør den ideelle iværksætterprofil, siger psykolog Suni Poulsen til TV 2.

I mandagens finale af ’Vejen til Seier’ hjælper han investor Lars Seier Christensen med at lave en psykologisk vurdering af deltagerne.

Finalisterne bliver blandt andet bedt om at tage den videnskabeligt anerkendte personlighedstest, 'Big 5'-testen, som er specielt udformet til at identificere iværksætterpotentiale.

TAG TESTEN I KORT VERSION HER

Scorer du bedre end milliardæren Lars Seier?

’Big Five’-testen er til dels baseret på spørgeundersøgelser blandt en lang række erhvervsfolk. Og det har vist sig, at et særligt personlighedsmønster går igen hos de dygtige iværksættere.

De fem hovedtræk, der måles i personlighedstesten, er: Ekstroversion, venlighed, samvittighedsfuldhed, åbenhed og neuroticisme (hvilket betyder en tendens til at reagere negativt på modgang).

På illustrationen her nedenfor kan du se Saxo Bank-milliardær Lars Seier Christensens eget testresultat fra 'Big 5'-testen. Den blå kurve i grafen nederst viser hans resultat sammenlignet med den ideelle profil, som vises i den røde kurve.

Ifølge psykolog Suni Poulsen er der især ét af de fem karaktertræk, som det erfaringsmæssigt er vigtigt at score højt i som iværksætter. Og det er samvittighedsfuldheden.

- Bag trækket ligger blandt andet tendensen til at være organiseret og pålidelig, at have selvdisciplin og at være præstationsorienteret. En høj samvittighedsfuldhed vil typisk give sig udtryk i, at man er arbejdsom, og som iværksætter er knofedt noget af det vigtigste, hvis man skal lykkes, lyder det fra psykologen.

Også ekstroversion og åbenhed er karaktertræk, hvor det er en fordel at ligge højere end gennemsnittet.

Til gengæld skal man, ifølge Suni Poulsen, helst score lavere end gennemsnitligt på karaktertrækkene venlighed og neuroticisme. Førstnævnte vil nok komme bag på nogen.

- Venlighed og social omgængelighed er egenskaber, der normalt vægtes højt i dansk kontekst. Det skal jo helst være ”hyggeligt”, når vi er sammen. Men personer med lavere venlighed er typisk mere konkurrenceorienterede, og det er en fordel i forbindelse med iværksætteri, forklarer Suni Poulsen.

Lær dig selv at kende

Hvis du i ’Big 5’-testen scorer langt forbi den ideelle iværksætterprofil, skal du dog ikke fortvivle.

Ifølge psykolog Suni Poulsen handler det nemlig først og fremmest om, at du lærer din egen personlighed bedre at kende. For det vil altid være det bedste udgangspunkt for personlig udvikling.

- Hvis man oparbejder en bevidsthed om sine svagere sider, vil man blive opmærksom på, hvor man skal yde en ekstra indsats og måske få hjælp fra andre. For eksempel kan man benytte sig af stresshåndteringsteknikker, hvis man har høj grad af neuroticisme, siger han.

Umiddelbart vil man som voksen have svært ved at ændre på sin personlighed. For visse personlighedstræk har rødder i medfødt temperament, og fra omkring 30-års alderen ligger de fleste træk i høj grad stabilt, især neuroticisme.

Husk, at alle potentielt kan få succes som iværksætter

Suni Poulsen, psykolog og rådgiver i 'Vejen til Seier'

Når man bliver ældre, vil karaktertræk som venlighed og samvittighedsfuldhed typisk øges, mens ekstroversion og åbenhed kan falde lidt, lyder det fra psykologen.

Så i stedet for at sætte næsen op efter at ændre de karaktertræk, som man ikke er tilfreds med ved sig selv, er det mere hensigtsmæssigt at få det bedste ud af dét, man har.

- Husk, at alle potentielt kan få succes som iværksætter! Personlighedstræk siger kun noget om, hvordan typiske iværksættere er som personer, men ikke noget om, hvordan alle dygtige iværksættere er. For selvfølgelig er der undtagelser, konkluderer Suni Poulsen.

Tag den korte udgave af ’Big 5’-testen, hvor du kun skal besvare 10 spørgsmål her.

Du kan også forsøge dig med den originale udgave af testen med 35 spørgsmål her.

Se finalen på 'Vejen til Seier' lige nu på TV 2 PLAY - hvor du også finder alle de forrige afsnit.